Jdi na obsah Jdi na menu

O NÁS

KLUB SENIORŮ OSTOPOVICE

Cílem klubu je pomáhat našim seniorům snadněji snášet důsledky stárnutí, osamělosti a odchodu z aktivního života. Na různých setkáních si mohou se svými vrstevníky pobesedovat, pobavit se a zavzpomínat na to, co bylo. Aktivity jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem spoluobčanů – seniorů.

Náplň akcí konaných během roku je obdobná jako v minulých letech. V únoru je plesové dostaveníčko v sokolovně, v březnu a listopadu v sále restaurace U Volejníků posezení s hudbou, kde se senioři pobaví, zazpívají si, i zatančí. V prosinci na Mikulášské zábavě si rozdají dárky. Dále je na jaře jednodenní poznávací zájezd zakončený posezením ve vinném sklípku, a jednodenní poznávací zájezd po pamětihodnostech na Moravě. O prázdninách jednu sobotu pořádáme velmi oblíbenou jízdu na dračích lodích z Pisárek do Komína a zpět. Začátkem měsíce září již tradičně jezdíme na čtyřdenní zájezd do našich hor.

Mimo těchto „základních“ akcí pořádáme pro seniory besedy se zajímavými lidmi na zajímavá témata. Nezapomínáme ani na osobní gratulace i s drobnou pozorností pro letité jubilanty v obci. Tyto návštěvy jsou přijímány převážně s potěšením. Velmi dobrou spolupráci máme se Základní školou v Ostopovicích, kde pomáháme při jejich akcích. Také obecní veřejné akce jsou většinou s naší pomocí. Zkrátka snažíme se být i v životě obce prospěšnými.


STRUČNÁ HISTORIE KLUBU

Již od 60. let minulého století v naší obci působí Klub důchodců. Dle vzpomínek starších byly jeho aktivity obdobné jako nyní. Klub vedl po jeho založení nejdříve Eda Konicar, po něm Jaroslav Schoř, dále Anna Hrazdírová, pak Cyril Matýšek a v 90. letech až do své smrti v roce 1997 Ladislav Horák, poté do roku 2010 Juraj Grexa. Do roku 2022 Jaromír Coufal. Současným předsedou klubu je Viktor Bečka.

Klub důchodců je od 1. května 2014 přejmenován na Klub seniorů při Obecním úřadu Ostopovice. Obecní úřad dle svých možností finančně přispívá na činnost našeho klubu.